FAQ

De meeste patiënten roepen de hulp in van een orthodontist, omwille van esthetische redenen.
Ze wensen een mooi gebit en een harmonisch profiel.

De tanden van de boven- en onderkaak vormen samen één geheel. Als de tanden goed op mekaar passen, kan dit geheel goed werken. Maar vaak zie je dat dit niet zo is.

Vanaf 8 jaar kan je bij een orthodontist langsgaan – dit zal meestal op advies van je tandarts gebeuren of op eigen initiatief. De mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor vroege orthodontische behandeling, maar deze moet wel starten voor de leeftijd van 8,5 jaar.

De mutualiteiten verwachten dat er een aanvraag voor orthodontische behandeling gedaan wordt voordat de patiënt 15 jaar is. De behandeling zelf kan nog na het worden van 15 jaar gestart worden indien er een goedkeuring was van de aanvraag.

Opgelet! Bij een onderbreking van de behandeling zonder toestemming van de orthodontist gedurende 6 maanden of meer, vervalt de terugbetaling door het ziekenfonds.

De retentie fase is de laatste fase van de orthodontische behandeling. Het doel van deze fase is het behouden van het bekomen resultaat.

Tanden blijven altijd bewegen, en dus is het belangrijk om dit op te blijven volgen. De manier van aanpak en de frequentie van de controles wordt per behandeling bepaald.

Een orthodontische behandeling gaat steeds samen met de geplande tandarts controles. Uw orthodontist kan u tijdens uw behandeling naar uw tandarts sturen om tandheelkundige problemen aan te pakken. Zie bv vullen van een gaatje of andere. Het is belangrijk dat u een goede mondhygiëne blijft aanhouden, zoals steeds zal uw tandarts u hiermee helpen.

De prijs van een behandeling hangt van vele factoren af.

  1. Het type van beugels dat gebruikt zal worden
  2. Het aantal gebruikte apparaten / beugels
  3. De medewerking van de patiënt bepaald voor een aanzienlijk deel de totale duurtijd, deze kan aanzienlijk beperkt worden indien de patiënt de instructies van de orthodontist zeer goed opvolgt. En dus ook de kost.

Wij raden iedereen aan om zich tijdig te informeren bij een verzekeraar over een extra tandverzekering. Deze dekken een aanzienlijk deel van de behandeling als deze tijdig (minstens 1 jaar voor aanvang behandeling) aangevraagd wordt.

Een orthodontische behandeling is een vrije keuze. U kan deze behandeling uit eigen initiatief stopzetten. Uw orthodontist zal u echter wel vragen om dit officieel te bevestigen – hiervoor is er een standaard document voor aanvraag stopzetting behandeling beschikbaar.

Indien het gaat om een niet meerderjarige patiënt zal deze aanvraag door de ouders of voogd gedaan moeten worden.

Onze wachtzaal is voorzien van een uitstekende WIFI dekking. U kan tijdens het wachten gerust verder werken in onze wachtzaal.

Kom jij ons team versterken?